Jag har alltid varit intresserad av Västerstugans historia. Gården har funnits i släkten i hundratals år och har bland annat koppling till Ragundasjöns tömning år 1796 då Döda Fallet uppstod. Under 2019 kommer jag att löpande fylla på med information, både som blogginlägg och mer utförliga informationssidor. Detta historieprojekt finansieras med projektstöd via landsbygdsprogammet och Leader 3sam.

Some information about the history of the Dead Falls are available in English and Dutch.

Info om Döda Fallet & Ragundasjön med mera Info about the Dead Falls & Lake Ragunda and more Info over de Dode Waterval & het Ragundameer en meer
Historien om Ragundasjön och Döda Fallet är omfattande och fylls på efter hand med mer info. Thanks to the help of friends in the US, here is some info in English. Dankzij de hulp van vrienden in Nederland, hier is wat info in het Nederlands.

Historieblogg Västerede & Västerstugan Bilder & illustrationer
I bloggen finns nedstamp om det forna livet på Västerstugan. Här samlas information om gården och byn. Här samsas nya och gamla foton med dito  illustrationer.
Om Jämtland Om projektet Story of Ede på facebook
Jämtlands historia är inte densamma som Sveriges historia. Eller Norges. Eller Danmarks. Läs mer här! Detta historieprojekt finansieras av landsbygds-programmet och ska vara klart senast den 6 juni 2020. Få info om nya inlägg och sidor på Story of Ede genom att följa mig på facebook.