Beda Olsson (1885-1922) syster till Erik Olsson (1887-1934). Efter sin far Olaus Olofsson ärvde hon en gård på ‘Bränna’, som var en av flera som tillhörde Västerstugan. Foto: privat album

Läs mer →