Efter Olaus Olofssons bortgång 1913 upprättades 1920 en lista med byggnader som ingick i arvsskiftet. Jag är glad att allt detta inte tillhör gården idag med tanke på allt underhåll.

Flygfoto över Västerstugan i Västerede. Foto: privat album
 1. Gamla manbyggnaden (‘Gammelbyggninga’)
 2. Bakstuga (numera bostadshus)
 3. Flygelbyggnad
 4. Källare (igenfylld pga rasrisk)
 5. Ladugård
 6. Spannmålsbod med vagnslider (‘Vagnsboa’)
 7. Smedja (riven)
 8. Vedbod
 9. Loge med två lador (borttagna i samband men nybygge av riksväg 87)
 10. Badstuga
 11. Brännlogen
 12. Lada på Lillmyrhålet
 13. Våranladan
 14. Bergsladan
 15. Storladan
 16. Hästvåranladan
 17. Hälladan
 18. Strandladan
 19. Lillmyrladan
 20. Ladan på Lillmyrholmen
 21. Ladan i Torpet
 22. Stugan i Kilen
 23. Fähuset i Kilen
 24. Loge i Kilen
 25. Badstuga i Kilen
 26. Stuga i Fäbodvallen
 27. Fähus i Fäbodvallen
 28. Lada i Fäbodvallen
 29. Manbyggnad på södra sidan (älven)
 30. Flygelbyggnad
 31. Fähus med foderbord
 32. Stall
 33. Foderlada
 34. Härbre
 35. Loge med halmbod
 36. Badstuga
 37. Nyladan
 38. Mattisladan
 39. Ladan vid hagen
 40. Ladan på Svedjan