Sedan 1600-talet har vi bott i minst tre hus på samma ägor. Just nu är det den gamla ombyggda bakstugan som är det aktuella boendet och här är jag fjärde generationen som bor.

BULLERGÅRDEN

Lador i Västerede. Foto: privat album

Bullergården finns inte kvar idag men det var bebott fram till sent 1700-tal. Enligt min farmor Ulla brände man helt sonika ner huset när det hade gjort sitt. Gården kallades då för Bullergården eftersom det låg så nära Storforsen att man kunde höra bullret från den. De familjerna som jag med säkerhet vet bodde där var:

 • Sven Olofsson Buller (d. 1701) och hans maka Elisabet Hansdotter/Staffansdotter.
 • Olof Svensson Buller (1669-1739) med makan Margareta Olofsdotter (f. 1664)
 • Olof Olofsson Buller (f. 1692) och makan Karin Jonsdotter (d. 1763)
 • Olof Olofsson Buller (f. 1720) och makan Ingrid Persdotter.

Jag vet att fler generationer bakåt i min släkt har bott här och det är bland annat det jag ska försöka hitta bevis för under detta projekt.

‘GAMMELBYGGNINGA’

‘Gammelbyggninga’ tillhörande Väserstugan, Västerede. Bilden är tagen på Erik Olssons och Anna Linds bröllop den 23 juni 1922. Foto: privat

På gården finns numera två boningshus varav det ena stått tomt sedan 1920-talet. Det tomma huset kallar vi för ‘Gammelbyggninga’, fastän det är yngre än huset jag bor i idag, och det färdigställdes ca 1780 av Olof Olofsson. Olof föddes 1746 och ingick i Västerede byamän som var motståndarna till utgrävningen av Ragundasjön. Familjerna som bott i ‘Gammelbyggninga’ är:

 • Olof Olofsson (1746-1829) och hans 1:a maka Brita Eriksdotter (d. 1791) samt hans 2:a maka Märet Salomonsdotter (1754-1825).
 • Olaus Olof Olofsson (1773-1831) och hans maka Stina Andersdotter (1782-1867).
 • Olof Olofsson (1813-1853) och hans maka Stina Jakobsdotter (f. 1815).
 • Olaus Olofsson (1849-1913) och hans maka Lisa Ene (1845-1898).
 • Oskar Olsson (1878-1922).

Eftersom Storforsen har tystnat så har även bullret försvunnit och med det tilläggsnamnet Buller.

VÄSTERSTUGAN

Dagens boningshus i Västerstugan, Västerede. Var tidigare bakstuga. På bilden som är tagen 1933 syns Anna Olsson, Ulla Olsson, Rut Lind, Rune Eriksson och Erik Olsson. Rut och Rune är Annas syskonbarn. Foto: privat album

Dagens boningshus är gårdens ombyggda bakstuga och de som bott där är:

 • Erik Olsson (1887-1934) med makan Anna Lind (1892-1977).
 • Ulla Olsson (f. 1923) med maken Allan Herkules (1920-2001).
 • Joakim Herkules (1944-2005).