Döda Fallet är resultatet av Ragundasjöns tömning den 6 juni 1796, men historien började inte där. Anledningen till att sjön tömdes berodde på Storforsen. Denna fors hindrade laxen att fortsätta uppströms Indalsälven och den slog sönder timret man ville flotta ner till Bottenhaveet. Men framför allt handlade det om det goda laxfisket nedanför forsen som många ville ha tillgång till. Förutom skattebönderna ovanför forsen ville även kronan och kyrkan ha en del i detta laxfiske och under flera århundraden var turerna många.

Om fisket de tvistade Ragundasjöns tömning

Relaterade blogginlägg: