Familjen Olofsson (Olsson) i salen i ‘Gammelbyggninga’ runt 1897. Från vänster: pappa Olaus, Albert, Oskar, Erik, Alma, Beda och mamma Lisa. I bakgrunden till höger syns en okänd kvinna, möjligtvis en jungfru. Foto: privat album

Läs mer →