Vy uppströms Döda Fallet där Ragundasjön låg fram till den 6 juni 1796. Foto: Maud Herkules

Vy nedströms av Döda Fallet och Lintjärnkanjon. Foto: Maud Herkules

Längst ner i Döda Fallet finns Lintjärnkanjon. Den bildades genom nötning av Storforsens vatten. Foto: Maud Herkules

Vy nedströms Döda Fallet där Storforsen en gång fanns. Foto: Maud Herkules

Vy nedströms Döda Fallet där Storforsen en gång fanns. Foto: Maud Herkules

Gammalt timmer från Storforsens dagar. Foto: Maud Herkules

Gammalt timmer i en bergsskreva. Foto: Maud Herkules

Herkules gruva finns längst ner i Döda Fallet. Den är numera stängd pga ras. Foto: Maud Herkules

Jättegrytor som bildats av roterande stenar. Foto: Maud Herkules

Hål borrat av sten som roterats av Storforsens vatten. Foto: Maud Herkules

Dekorativa stenar i Döda Fallet. Foto: Maud Herkules

Dekorativa stenar i Döda Fallet. Foto: Maud Herkules

Vattensamling och rostfärgade stenar i Döda Fallet. Foto: Maud Herkules

Vattensamling i Döda Fallet. Foto: Maud Herkules

Färgprakt bland stenarna i Döda Fallet. Foto: Maud Herkules