Initialerna IES 1793 i lada tillhörande Västerstugan. Foto: Maud Herkules

Läs mer →