Initialerna ES 1773 EOS i lada tillhörande Västerstugan. Foto: Maud Herkules

Läs mer →