Initialerna O.L. 1958 i lada tillhörande Västerstugan. Foto: Maud Herkules

Läs mer →