Jämtlands historia är inte densamma som Sveriges historia. Eller Norges. Eller Danmarks. Under flera hundra år bytte Jämtland nationalitet mellan Norge, Danmark och Sverige ett flertal gånger, men sedan 1645 har vi tillhört Sverige. Trots dessa nationalitetsbyten behöll vi länge, i stora drag, vårt självstyre via Jamtamot.

Snabbkurs i Jämtlands historia Baltzarfejden 1611-1613

Relaterade blogginlägg: