Höstfägring i Ragundadalen på väg ner till botten av fd Ragundasjön. Foto: Maud Herkules

Läs mer →