Interiör kyrka med vapenhus. Illustration från Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.

Läs mer →