Polartrakternas folk tillbedjer ett rött skynke. Illustration från Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.

Läs mer →